Ooops... Error 404

Sorry, but the page you are looking for doesn't exist.

Tổng quan về giám đốc truyền thông.

1. Nhiệm vụ của  giám đốc truyền thông. Phân công, giám sát, rà soát hoạt động của cán bộ quan hệ công chúng. Trao...

Tổng quan giám đốc hành chính.

1.Nhiệm vụ của giám đốc tài chính. Giám đốc tài chính chuẩn bị và xem xét các báo cáo và lịch trình hoạt động...

Tổng quan về giám đốc nhân sự.

Nhiệm vụ của giám đốc nhân sự. Đóng vai trò là mối liên kết giữa quản lý và nhân viên bằng cách xử...

Tổng quan về giám đốc tài chính

1. Nhiệm vụ giám đốc tài chính. Thiết lập lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp...

Tổng quan về giám đốc kinh doanh.

1. Nhiệm vụ. Chỉ đạo và điều phối các hoạt động liên quan đến bán sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa, bất động sản...

Tổng quan về giám đốc marketing

1.Nhiệm vụ của giám đốc marketing. Xác định, phát triển hoặc đánh giá chiến lược tiếp thị, dựa trên kiến ​​thức về mục tiêu...
Hotline