Lập trình máy tính là gì?

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH là một quá trình từng bước thiết kế và phát triển các bộ chương trình máy tính khác nhau để hoàn thành một kết quả điện toán cụ thể. Quá trình này bao gồm một số tác vụ như phân tích, mã hóa, tạo thuật toán, kiểm tra độ chính xác và tiêu thụ tài nguyên của các thuật toán, v.v. Mục đích của lập trình máy tính là tìm một chuỗi các hướng dẫn giải quyết một vấn đề cụ thể trên máy tính.

Lập trình máy tính rất dễ dàng nếu nó được quản lý thích hợp. Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình máy tính có sẵn vì vậy hoàn thiện ngôn ngữ lập trình phù hợp không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Cơ bản về lập trình

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến và nổi tiếng nhất của con người. Ngôn ngữ tiếng Anh có bộ quy tắc ngữ pháp riêng, phải được tuân theo để viết bằng tiếng Anh một cách chính xác.

Tương tự như vậy, bất kỳ ngôn ngữ con người nào khác (tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, v.v.) đều được tạo thành từ một số yếu tố như danh từ, tính từ, trạng từ, mệnh đề và liên từ, v.v. Vì vậy, giống như tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hoặc các ngôn ngữ khác của con người, ngôn ngữ lập trình cũng được tạo thành từ các yếu tố khác nhau.

Cũng giống như ngôn ngữ của con người, ngôn ngữ lập trình cũng tuân theo ngữ pháp được gọi là cú pháp. Có một số yếu tố mã chương trình cơ bản phổ biến cho tất cả các ngôn ngữ lập trình.

Các yếu tố cơ bản quan trọng nhất cho ngôn ngữ lập trình là:

  • Môi trường lập trình
  • Kiểu Dữ liệu
  • Biến
  • Từ khoá
  • Toán tử logic và số học
  • Nếu điều kiện khác
  • Vòng
  • Số, Ký tự và Mảng
  • Chức năng
  • Hoạt động đầu vào và đầu ra

Ứng dụng ngôn ngữ lập trình máy tính

Python Phát triển web và Internet, ứng dụng khoa học và số, GUIs máy tính để bàn, ứng dụng kinh doanh. Nó được sử dụng rộng rãi trong không gian AI và Machine Learning.
Java Chủ yếu được sử dụng để phát triển các ứng dụng Android, ứng dụng web và Dữ liệu lớn.
R Dự án Khoa học dữ liệu, Điện toán thống kê, Học máy
Javascript Việc sử dụng JavaScript bao gồm phát triển ứng dụng web/di động, phát triển trò chơi và phát triển ứng dụng dành cho máy tính để bàn.
Swift Swift là một ngôn ngữ được thiết kế đặc biệt hoạt động với các khung Cocoa và Cocoa Touch của Apple để tạo ra tất cả các loại ứng dụng iOS.
C++ C++ được sử dụng rộng rãi trong Phát triển trò chơi, Tính toán nâng cao và Trình biên dịch đồ họa
C # Được sử dụng rộng rãi trong Phát triển ứng dụng chéo doanh nghiệp, Ứng dụng web
Php Phát triển web, Hệ thống quản lý nội dung, Ứng dụng thương mại điện tử
Sql Được sử dụng trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào
Đi Tiện ích bảng điều khiển, ứng dụng GUI và ứng dụng web

Làm thế nào để chọn một ngôn ngữ lập trình?

Lập trình máy tính là một tập hợp các hướng dẫn bằng văn bản mà máy tính tuân theo. Những hướng dẫn này có thể được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Mỗi ngôn ngữ lập trình có cách tổ chức các lệnh được gọi là cú pháp.

Nhiều ngôn ngữ lập trình có thể giúp bạn giải quyết cùng một vấn đề lập trình. Tuy nhiên, bạn cần chọn một ngôn ngữ mà bạn cảm thấy có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của mình. Nếu bạn quyết định rằng một ngôn ngữ không phù hợp với yêu cầu kinh doanh của bạn, bạn luôn có thể chuyển sang một ngôn ngữ mới. Kỹ năng của bạn trong ngôn ngữ được chọn cũng sẽ là một yếu tố quyết định. Thời gian phản hồi hệ thống phần mềm dự kiến, một số người dùng đồng thời, bảo mật, duy trì, tương thích với web, di động, thiết bị là một vài yếu tố khác cần xem xét trong khi chọn ngôn ngữ.

Học coding:

Những người đam mê Khoa học Máy tính sẽ thấy các khóa học sau hữu ích:

Đọc thêm: 15 Trình quản lý tải xuống MIỄN PHÍ tốt nhất dành cho PC chạy Windows 10 (2021)