Trang chủUncategorizedTổng quan giám đốc tài chính - Happy Company

Tổng quan giám đốc tài chính – Happy Company

Nếu bạn chưa biết những công việc của giám đốc chính thì mau đọc ngay bài viết của mình. Để biết dõ như thế nào về giám đốc tài chính nhé.

1.Nhiệm vụ của giám đốc tài chính.

 • Giám đốc tài chính chuẩn bị và xem xét các báo cáo và lịch trình hoạt động để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả.
 • Đặt mục tiêu và thời hạn cho bộ phận.
 • Mua, phân phối và lưu trữ vật tư.
 • Phân tích các quy trình nội bộ và đề xuất và thực hiện các thay đổi về thủ tục hoặc chính sách để cải thiện hoạt động, chẳng hạn như thay đổi nguồn cung cấp hoặc xử lý hồ sơ.
 • Tiến hành các lớp học để dạy các thủ tục cho nhân viên.
 • Lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát ngân sách cho các hợp đồng, thiết bị và vật tư.
 • Thuê và chấm dứt nhân viên văn thư và hành chính.
 • Chỉ đạo hoặc điều phối bộ phận dịch vụ hỗ trợ của một doanh nghiệp, cơ quan hoặc tổ chức.
 • Liên lạc và cung cấp hướng dẫn cho các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài để đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tổ chức, bộ phận hoặc đơn vị làm việc.
 • Xây dựng tiêu chuẩn, quy trình vận hành cho đơn vị, bộ phận làm việc.

 • Thiết lập quy trình, lịch làm việc để tổ chức công việc hàng ngày của cán bộ hành chính.
 • Học cách vận hành các công nghệ văn phòng mới khi chúng được phát triển và triển khai.
 • Quản lý hệ thống nộp đơn giấy hoặc điện tử bằng cách ghi lại thông tin, cập nhật giấy tờ hoặc duy trì tài liệu, chẳng hạn như hồ sơ tham dự hoặc thư từ.
 • Gặp gỡ các nhà lãnh đạo bộ phận khác để thiết lập các mục tiêu, kế hoạch và mục tiêu của tổ chức, cũng như đưa ra quyết định về nhu cầu nhân sự, nguồn lực và không gian hoặc thiết bị.
 • Giám sát các chức năng tính lương, chẳng hạn như duy trì thông tin chấm công và xử lý và nộp bảng lương.
 • Đọc qua các hợp đồng, quy định và hướng dẫn thủ tục để đảm bảo hiểu và tuân thủ.
 • Đại diện cho đơn vị làm việc tại các cuộc họp hoặc hội nghị và làm liên lạc viên cho các yêu cầu hoặc khiếu nại.
 • Giám sát nhân viên hành chính và đào tạo, định hướng cho nhân viên mới.

Những kiến thức cơ bản về quản lí và quản trị giám đốc tài chính cần học và có.
Những kiến thức cơ bản về quản lí và quản trị giám đốc tài chính cần học và có.

2. Các kỹ năng công nghệ giám đốc tài chính cần biết. 

 • Phần mềm kế toán.

— Phần mềm kế toán quỹ; Intuit QuickBooks; Sage 50 Kế toán

 • Phần mềm phân tích hoặc khoa học.

— IBM SPSS Statistics ; Minitab ; Sas

 • Phần mềm CAD thiết kế máy tính hỗ trợ.

— Autodesk AutoCAD

 • Phần mềm quy trình làm việc nội dung.

— Atlassian JIRA

 • Phần mềm CRM quản lý quan hệ khách hàng.

 – Blackbaud The Raiser’s Edge.

 • Phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.

— Teradata Database.

 • Phần mềm báo cáo cơ sở dữ liệu.

— SAP BusinessObjects Crystal Reports.

 • Giao diện người dùng cơ sở dữ liệu và phần mềm truy vấn.

— Phần mềm nhập dữ liệu ; FileMaker Pro; Microsoft Access ; Yardi .

 • Phần mềm xuất bản máy tính để bàn.

— Adobe Systems Adobe PageMaker; Nhà xuất bản Microsoft.

 • Phần mềm quản lý tài liệu.

— Adobe Systems Adobe Acrobat.

 • Phần mềm thư điện tử.

— Phần mềm email; Ghi chú IBM ; Microsoft Outlook ; Novell GroupWise.

 • Phần mềm ERP lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp.

— Microsoft Dynamics ; Microsoft Dynamics GP ; Oracle Hyperion ; Oracle PeopleSoft. 

 • Phần mềm quản lý hệ thống doanh nghiệp .

— Phần mềm IBM Power Systems.

 • Phần mềm phân tích tài chính .

— Delphi Technology.

 • Phần mềm đồ họa hoặc hình ảnh.

— Microsoft Visio.

 • Phần mềm nhân sự.

— ADP Enterprise HRMS; Lực lượng lao động ADP ngay bây giờ; Phần mềm quản lý nguồn nhân lực HRMS.

 • Phần mềm điều khiển công nghiệp .

— Phần mềm SCADA kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu.

 • Phần mềm truy xuất hoặc tìm kiếm thông tin.

— LexisNexis.

 • Phần mềm nhắn tin tức thời .

— GroupMe.

 • Phần mềm trình duyệt Internet .

— Microsoft Internet Explorer; Phần mềm trình duyệt web.

 • Phần mềm y tế.

— Phần mềm mã hóa thủ tục y tế; Hệ thống PracticeWorks Kodak WINOMS CS.

 • Phần mềm phát triển hướng đối tượng hoặc thành phần — R
 • Phần mềm bộ office.

— Google Drive; Microsoft Office.

 • Phần mềm hệ điều hành .

— Microsoft Windows XP.

 • Phần mềm trình bày .

— Microsoft PowerPoint.

 • Phần mềm quản lý dự án.

— Microsoft Project; Microsoft SharePoint ; Oracle Primavera Quản lý danh mục dự án doanh nghiệp.

 • Phần mềm bảng tính.

— Microsoft Excel.

 • Phần mềm tạo và chỉnh sửa trang web.

— LinkedIn.

 • Phần mềm xử lý văn bản .

— Google Docs ; Microsoft Word.

Kỹ năng công nghệ cần có của giám đốc tài chính
Kỹ năng công nghệ cần có của giám đốc tài chính

3. Những thiết bị công nghệ giám đốc tài chính cần sử dựng.

 • Máy tính để bàn.

— Máy tính 10 phím.

 • Máy tính để bàn.
 • Máy fax laser .

— Máy fax laser.

 • Điện thoại di động.
 • Máy tính xách tay.

— Máy tính xách tay.

 • Máy tính cá nhân.
 • PDA trợ lý kỹ thuật số cá nhân hoặc nhà tổ chức.

– Trợ lý kỹ thuật số cá nhân PDA.

 • Máy photocopy.

— Thiết bị photocopy.

 • Máy quét.
 • Điện thoại mục đích đặc biệt.

– Hệ thống điện thoại đa dây chuyền.

 • Máy tính bảng.

4. Kiến thức cơ bản giám đốc tài chính cần có.

 • Dịch vụ khách hàng và cá nhân.

– Kiến thức về các nguyên tắc và quy trình để cung cấp dịch vụ khách hàng và cá nhân. Điều này bao gồm đánh giá nhu cầu của khách hàng, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cho dịch vụ và đánh giá sự hài lòng của khách hàng.

 • Quản trị và quản lý.

– Kiến thức về các nguyên tắc kinh doanh và quản lý liên quan đến lập kế hoạch chiến lược, phân bổ nguồn lực, mô hình hóa nguồn nhân lực, kỹ thuật lãnh đạo, phương pháp sản xuất và phối hợp con người và nguồn lực.

 • Tiếng Anh.

– Kiến thức về cấu trúc và nội dung của ngôn ngữ tiếng Anh bao gồm ý nghĩa và chính tả của các từ, quy tắc sáng tác và ngữ pháp.

 • Văn thư.

– Kiến thức về các thủ tục và hệ thống hành chính và văn thư như xử lý văn bản, quản lý hồ sơ và hồ sơ, mẫu và phiên âm, biểu mẫu thiết kế và các thủ tục văn phòng và thuật ngữ khác.

Luôn cập nhật kiến thức là điều không thể thiếu với giám đốc tài chi
Luôn cập nhật kiến thức là điều không thể thiếu với giám đốc tài chính

 • Máy tính và Điện tử.

– Kiến thức về bảng mạch, bộ xử lý, chip, thiết bị điện tử và phần cứng và phần mềm máy tính, bao gồm các ứng dụng và lập trình.

 • Nhân sự và Nhân sự.

– Kiến thức về nguyên tắc và thủ tục tuyển dụng nhân sự, tuyển chọn, đào tạo, bồi thường và phúc lợi, quan hệ lao động và đàm phán, và hệ thống thông tin nhân sự.

Toán học.

– Kiến thức về số học, đại số, hình học, tính toán, thống kê và các ứng dụng của chúng.

 • An toàn và An ninh Công cộng.

– Kiến thức về các thiết bị, chính sách, thủ tục và chiến lược có liên quan để thúc đẩy các hoạt động an ninh địa phương, tiểu bang hoặc quốc gia hiệu quả để bảo vệ con người, dữ liệu, tài sản và tổ chức.

 • Kinh tế và Kế toán .

– Kiến thức về các nguyên tắc và thực tiễn kinh tế và kế toán, thị trường tài chính, ngân hàng và phân tích và báo cáo dữ liệu tài chính.

 • Luật pháp và Chính phủ.

– Kiến thức về luật pháp, bộ luật pháp, thủ tục tòa án, tiền lệ, quy định của chính phủ, lệnh hành pháp, quy tắc cơ quan và quy trình chính trị dân chủ.

 • Sản xuất và chế biến.

– Kiến thức về nguyên liệu thô, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, chi phí và các kỹ thuật khác để tối đa hóa việc sản xuất và phân phối hàng hóa hiệu quả.

 • Giáo dục và Đào tạo.

– Kiến thức về các nguyên tắc và phương pháp thiết kế chương trình giảng dạy và đào tạo, giảng dạy và hướng dẫn cho các cá nhân và nhóm, và đo lường hiệu quả đào tạo.

 • Viễn thông.

– Kiến thức về truyền tải, phát sóng, chuyển mạch, điều khiển và vận hành hệ thống viễn thông.

 • Truyền thông và Truyền thông .

– Kiến thức về các kỹ thuật và phương pháp sản xuất, truyền thông và phổ biến truyền thông. Điều này bao gồm các cách khác để thông báo và giải trí thông qua phương tiện truyền thông bằng văn bản, bằng miệng và hình ảnh.

 • Cơ khí.

– Kiến thức về máy móc và công cụ, bao gồm thiết kế, sử dụng, sửa chữa và bảo trì của chúng.

 • Xây dựng và xây dựng .

– Kiến thức về vật liệu, phương pháp và các công cụ liên quan đến việc xây dựng hoặc sửa chữa nhà cửa, tòa nhà hoặc các cấu trúc khác như đường cao tốc và đường bộ.

 • Thiết kế .

– Kiến thức về kỹ thuật thiết kế, công cụ và nguyên tắc liên quan đến sản xuất các kế hoạch kỹ thuật chính xác, bản thiết kế, bản vẽ và mô hình.

 • Kỹ thuật và Công nghệ.

– Kiến thức về ứng dụng thực tiễn của khoa học kỹ thuật và công nghệ. Điều này bao gồm việc áp dụng các nguyên tắc, kỹ thuật, thủ tục và thiết bị vào việc thiết kế và sản xuất các hàng hóa và dịch vụ khác nhau.

 • Tâm lý học.

– Kiến thức về hành vi và hiệu suất của con người; sự khác biệt cá nhân về khả năng, tính cách và sở thích; học tập và động lực; phương pháp nghiên cứu tâm lý; và đánh giá và điều trị các rối loạn hành vi và tình cảm.

 • Bán hàng và Tiếp thị .

— Kiến thức về các nguyên tắc và phương pháp để hiển thị, quảng bá và bán sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này bao gồm chiến lược và chiến thuật tiếp thị, trình diễn sản phẩm, kỹ thuật bán hàng và hệ thống kiểm soát bán hàng.

Giao thông vận tải .

– Kiến thức về các nguyên tắc và phương pháp di chuyển người hoặc hàng hóa bằng đường hàng không, đường sắt, đường biển hoặc đường bộ, bao gồm cả chi phí và lợi ích tương đối.

 • Y học và Nha khoa.

– Kiến thức về thông tin và kỹ thuật cần thiết để chẩn đoán và điều trị thương tích, bệnh tật và biến dạng của con người. Điều này bao gồm các triệu chứng, lựa chọn điều trị, tính chất và tương tác thuốc và các biện pháp chăm sóc sức khỏe phòng ngừa.

 • Xã hội học và Nhân chủng học .

– Kiến thức về hành vi và động lực nhóm, xu hướng và ảnh hưởng xã hội, di cư của con người, dân tộc, văn hóa và lịch sử và nguồn gốc của chúng.

 • Trị liệu và Tư vấn.

– Kiến thức về các nguyên tắc, phương pháp và thủ tục chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng thể chất và tinh thần, và tư vấn và hướng dẫn nghề nghiệp.

Để làm một CEO, bạn phải biết về tài chính
Để làm một CEO, bạn phải biết về tài chính

 • Vật lý.

– Kiến thức và dự đoán các nguyên tắc vật lý, định luật, mối quan hệ tương quan và ứng dụng của chúng để hiểu động lực học chất lỏng, vật liệu và khí quyển, và các cấu trúc và quá trình cơ học, điện, nguyên tử và dưới nguyên tử.

 • Hóa học.

– Kiến thức về thành phần hóa học, cấu trúc và tính chất của các chất và các quá trình hóa học và biến đổi mà chúng trải qua. Điều này bao gồm việc sử dụng hóa chất và tương tác của chúng, dấu hiệu nguy hiểm, kỹ thuật sản xuất và phương pháp xử lý.

 • Địa lý .

– Kiến thức về các nguyên tắc và phương pháp để mô tả các đặc điểm của khối đất, biển và không khí, bao gồm đặc điểm vật lý, vị trí, mối quan hệ tương quan và phân phối thực vật, động vật và cuộc sống của con người.

 • Triết học và Thần học.

– Kiến thức về các hệ thống triết học và tôn giáo khác nhau. Điều này bao gồm các nguyên tắc, giá trị, đạo đức, cách suy nghĩ, phong tục, tập quán và tác động cơ bản của chúng đối với văn hóa con người.

 • Lịch sử và Khảo cổ học.

– Kiến thức về các sự kiện lịch sử và nguyên nhân, chỉ số và ảnh hưởng của chúng đối với các nền văn minh và văn hóa.

 • Sinh học.

– Kiến thức về sinh vật thực vật và động vật, mô, tế bào, chức năng, phụ thuộc lẫn nhau và tương tác với nhau và môi trường.

 • Ngoại ngữ .

– Kiến thức về cấu trúc và nội dung của một ngôn ngữ nước ngoài (không phải tiếng Anh) bao gồm ý nghĩa và chính tả của các từ, quy tắc sáng tác và ngữ pháp, và phát âm.

 • Sản xuất thực phẩm .

– Kiến thức về kỹ thuật và thiết bị trồng, trồng và thu hoạch các sản phẩm thực phẩm (cả thực vật và động vật) để tiêu thụ, bao gồm cả kỹ thuật lưu trữ / xử lý.

 • Mỹ thuật.

– Kiến thức về lý thuyết và kỹ thuật cần thiết để sáng tác, sản xuất và thực hiện các tác phẩm âm nhạc, khiêu vũ, nghệ thuật thị giác, kịch và điêu khắc.

5. Những kỹ năng cơ bản của giám đốc tài chính. 

 • Lắng nghe tích cực.

– Chú ý đầy đủ đến những gì người khác đang nói, dành thời gian để hiểu những điểm đang được thực hiện, đặt câu hỏi khi thích hợp và không làm gián đoạn vào những thời điểm không phù hợp.

 • Đọc hiểu .

– Hiểu các câu và đoạn văn bằng văn bản trong các tài liệu liên quan đến công việc.

 • Quản lý thời gian.

– Quản lý thời gian của chính mình và thời gian của người khác.

 • Nói .

— Nói chuyện với người khác để truyền đạt thông tin một cách hiệu quả.

 • Phối hợp.

 — Điều chỉnh hành động liên quan đến hành động của người khác.

 • Tư duy phản biện .

– Sử dụng logic và lý luận để xác định điểm mạnh và điểm yếu của các giải pháp, kết luận hoặc cách tiếp cận vấn đề thay thế.

 • Viết.

– Giao tiếp hiệu quả bằng văn bản phù hợp với nhu cầu của khán giả.

 • Đàm phán .

– Mang người khác lại với nhau và cố gắng hòa giải sự khác biệt.

 • Quản lý nguồn nhân lực.

– Thúc đẩy, phát triển và chỉ đạo mọi người khi họ làm việc, xác định những người tốt nhất cho công việc.

 • Giám sát.

– Giám sát đánh giá hiệu suất của bản thân, các cá nhân hoặc tổ chức khác để cải thiện hoặc thực hiện hành động khắc phục.

 • Giải quyết vấn đề phức tạp.

– Xác định các vấn đề phức tạp và xem xét thông tin liên quan để phát triển và đánh giá các lựa chọn và thực hiện các giải pháp.

 • Phán xét và ra quyết định.

– Xem xét chi phí tương đối và lợi ích của các hành động tiềm năng để chọn hành động phù hợp nhất.

 • Định hướng dịch vụ .

— Tích cực tìm cách giúp đỡ mọi người.

 • Nhận thức xã hội.

 – Nhận thức được phản ứng của người khác và hiểu lý do tại sao họ phản ứng như họ làm.

 • Học tập tích cực.

– Hiểu ý nghĩa của thông tin mới đối với cả giải quyết vấn đề hiện tại và tương lai và ra quyết định.

 • Phân tích hệ thống .

— Xác định cách thức hoạt động của hệ thống và những thay đổi trong điều kiện, hoạt động và môi trường sẽ ảnh hưởng đến kết quả như thế nào.

 • Hướng dẫn.

– Dạy người khác cách làm điều gì đó.

 • Chiến lược học tập.

– Lựa chọn và sử dụng các phương pháp và quy trình đào tạo / giảng dạy phù hợp với tình huống khi học hoặc dạy những điều mới.

 • Thuyết phục.

– Thuyết phục người khác thay đổi suy nghĩ hoặc hành vi của họ.

 • Quản lý tài nguyên tài chính.

– Xác định cách chi tiêu tiền để hoàn thành công việc và tính toán các khoản chi tiêu này.

 • Quản lý tài nguyên vật liệu.

– Có được và xem việc sử dụng thích hợp thiết bị, cơ sở vật chất và vật liệu cần thiết để thực hiện một số công việc nhất định.

 • Phân tích hoạt động .

— Phân tích nhu cầu và yêu cầu sản phẩm để tạo ra một thiết kế.

 • Đánh giá hệ thống.

– Xác định các biện pháp hoặc chỉ số về hiệu suất hệ thống và các hành động cần thiết để cải thiện hoặc sửa chữa hiệu suất, liên quan đến các mục tiêu của hệ thống.

 • Toán học .

— Sử dụng toán học để giải quyết vấn đề.

 • Giám sát hoạt động .

— Xem đồng hồ đo, mặt số hoặc các chỉ báo khác để đảm bảo máy hoạt động bình thường.

 • Phân tích kiểm soát chất lượng .

– Tiến hành kiểm tra và kiểm tra sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình để đánh giá chất lượng hoặc hiệu suất.

 • Khắc phục sự cố .

— Xác định nguyên nhân gây ra lỗi vận hành và quyết định phải làm gì với lỗi đó.

 • Vận hành và điều khiển.

— Kiểm soát hoạt động của thiết bị hoặc hệ thống.

 • Thiết kế công nghệ .

– Tạo hoặc điều chỉnh thiết bị và công nghệ để phục vụ nhu cầu của người dùng.

 • Lập trình.

— Viết chương trình máy tính cho các mục đích khác nhau.

 • Lựa chọn thiết bị.

– Xác định loại công cụ và thiết bị cần thiết để thực hiện công việc.

 • Bảo trì thiết bị .

– Thực hiện bảo trì định kỳ trên thiết bị và xác định khi nào và loại bảo trì nào là cần thiết.

 • Lắp đặt.

— Lắp đặt thiết bị, máy móc, hệ thống dây điện hoặc chương trình để đáp ứng thông số kỹ thuật.

 • Sửa chữa.

 – Sửa chữa máy móc hoặc hệ thống bằng các công cụ cần thiết.

 • Khoa học

– Sử dụng các quy tắc và phương pháp khoa học để giải quyết vấn đề.

Những kỹ năng cơ bản của giám đốc tài chính
Những kỹ năng cơ bản của giám đốc tài chính

6. Những khả năng của giám đốc tài chính.

 • Hiểu bằng miệng.

– Khả năng lắng nghe và hiểu thông tin và ý tưởng được trình bày thông qua các từ và câu nói.

 • Biểu hiện bằng miệng.

– Khả năng truyền đạt thông tin và ý tưởng trong nói để những người khác sẽ hiểu.

 • Hiểu bằng văn bản .

– Khả năng đọc và hiểu thông tin và ý tưởng được trình bày bằng văn bản.

 • Biểu hiện bằng văn bản .

– Khả năng truyền đạt thông tin và ý tưởng bằng văn bản để những người khác sẽ hiểu.

 • Suy luận.

 – Khả năng áp dụng các quy tắc chung cho các vấn đề cụ thể để đưa ra câu trả lời có ý nghĩa.

 • Tầm nhìn gần.

— Khả năng nhìn thấy chi tiết ở cự ly gần (trong phạm vi vài feet của người quan sát).

 • Lời nói rõ ràng .

– Khả năng nói rõ ràng để người khác có thể hiểu bạn.

 • Nhận dạng giọng nói.

— Khả năng xác định và hiểu lời nói của người khác.

 • Lý luận quyến rũ.

– Khả năng kết hợp các mảnh thông tin để hình thành các quy tắc hoặc kết luận chung (bao gồm tìm mối quan hệ giữa các sự kiện dường như không liên quan).

 • Độ nhạy của vấn đề.

– Khả năng cho biết khi nào có điều gì đó không ổn hoặc có khả năng xảy ra sai. Nó không liên quan đến việc giải quyết vấn đề, chỉ nhận ra có một vấn đề.

 • Thể loại linh hoạt.

— Khả năng tạo hoặc sử dụng các bộ quy tắc khác nhau để kết hợp hoặc nhóm mọi thứ theo những cách khác nhau.

 • Sự lưu loát của ý tưởng.

– Khả năng đưa ra một số ý tưởng về một chủ đề (số lượng ý tưởng rất quan trọng, không phải chất lượng, tính chính xác hoặc sáng tạo của chúng).

 • Thứ tự thông tin.

— Khả năng sắp xếp mọi thứ hoặc hành động theo một thứ tự hoặc mẫu nhất định theo một quy tắc hoặc tập hợp các quy tắc cụ thể (ví dụ: mẫu số, chữ cái, từ, hình ảnh, hoạt động toán học).

 • Chú ý chọn lọc.

– Khả năng tập trung vào một nhiệm vụ trong một khoảng thời gian mà không bị phân tâm.

 • Chia sẻ thời gian.

— Khả năng chuyển qua lại giữa hai hoặc nhiều hoạt động hoặc nguồn thông tin (chẳng hạn như lời nói, âm thanh, cảm ứng hoặc các nguồn khác).

 • Độc đáo.

– Khả năng đưa ra những ý tưởng bất thường hoặc thông minh về một chủ đề hoặc tình huống nhất định hoặc phát triển các cách sáng tạo để giải quyết vấn đề.

 • Tính linh hoạt của Closure.

— Khả năng xác định hoặc phát hiện một mẫu đã biết (hình, đối tượng, từ hoặc âm thanh) được ẩn trong các tài liệu gây mất tập trung khác.

 • Trực quan hóa.

— Khả năng tưởng tượng một cái gì đó sẽ trông như thế nào sau khi nó được di chuyển xung quanh hoặc khi các bộ phận của nó được di chuyển hoặc sắp xếp lại.

 • Tầm nhìn xa.

— Khả năng nhìn thấy chi tiết ở khoảng cách xa.

 • Cơ sở Số.

— Khả năng cộng, trừ, nhân hoặc chia nhanh chóng và chính xác.

 • Tốc độ nhận thức.

– Khả năng so sánh nhanh chóng và chính xác sự tương đồng và khác biệt giữa các bộ chữ cái, số, đối tượng, hình ảnh hoặc mẫu. Những điều cần so sánh có thể được trình bày cùng một lúc hoặc lần khác. Khả năng này cũng bao gồm so sánh một đối tượng được trình bày với một đối tượng được ghi nhớ.

 • Lý luận toán học.

— Khả năng chọn đúng phương pháp toán học hoặc công thức để giải quyết vấn đề.

 • Ghi nhớ .

— Khả năng ghi nhớ thông tin như từ ngữ, số, hình ảnh và thủ tục.

 • Ngón tay khéo léo.

– Khả năng thực hiện các chuyển động phối hợp chính xác của ngón tay của một hoặc cả hai bàn tay để nắm bắt, thao tác hoặc lắp ráp các vật thể rất nhỏ.

 • Chú ý thính giác.

– Khả năng tập trung vào một nguồn âm thanh duy nhất với sự hiện diện của các âm thanh gây mất tập trung khác.

Phân tích các số liệu là nhiệm vụ của nhà lãnh đạo
Phân tích các số liệu là nhiệm vụ của nhà lãnh đạo

 • Ổn định tay .

– Khả năng giữ cho bàn tay và cánh tay của bạn ổn định trong khi di chuyển cánh tay của bạn hoặc trong khi giữ cánh tay và bàn tay của bạn ở một vị trí.

 • Độ nhạy thính giác .

— Khả năng phát hiện hoặc phân biệt giữa các âm thanh khác nhau về cao độ và độ lớn.

 • Tốc độ đóng cửa .

– Khả năng nhanh chóng hiểu, kết hợp và sắp xếp thông tin thành các mẫu có ý nghĩa.

 • Kiểm soát độ chính xác .

– Khả năng điều chỉnh nhanh chóng và liên tục các điều khiển của máy hoặc xe đến các vị trí chính xác.

 • Nhận thức sâu sắc.

– Khả năng đánh giá đối tượng nào trong số một số đối tượng ở gần bạn hơn hoặc xa hơn hoặc đánh giá khoảng cách giữa bạn và một đối tượng.

 • Khéo léo thủ công.

– Khả năng nhanh chóng di chuyển bàn tay, bàn tay của bạn cùng với cánh tay hoặc hai bàn tay của bạn để nắm bắt, thao tác hoặc lắp ráp các vật thể.

 • Phân biệt màu sắc thị giác .

– Khả năng kết hợp hoặc phát hiện sự khác biệt giữa các màu sắc, bao gồm sắc thái của màu sắc và độ sáng.

 • Sức mạnh thân cây.

– Khả năng sử dụng cơ bụng và lưng dưới của bạn để hỗ trợ một phần cơ thể nhiều lần hoặc liên tục theo thời gian mà không cần ‘cho đi’ hoặc gây béo.

 • Phối hợp đa năng.

– Khả năng phối hợp hai hoặc nhiều chi (ví dụ: hai cánh tay, hai chân hoặc một chân và một cánh tay) trong khi ngồi, đứng hoặc nằm xuống. Nó không liên quan đến việc thực hiện các hoạt động trong khi toàn bộ cơ thể đang chuyển động.

 • Kiểm soát tốc độ .

— Khả năng tính thời gian chuyển động của bạn hoặc chuyển động của một thiết bị để dự đoán những thay đổi về tốc độ và / hoặc hướng của một vật thể hoặc cảnh chuyển động.

 • Sức mạnh tĩnh.

— Khả năng sử dụng lực cơ tối đa để nâng, đẩy, kéo hoặc mang đồ vật.

 • Sức mạnh năng động .

– Khả năng tác động lực cơ liên tục hoặc liên tục theo thời gian. Điều này liên quan đến sức chịu đựng cơ bắp và khả năng chống mệt mỏi cơ bắp.

 • Sức mạnh bùng nổ.

– Khả năng sử dụng các vụ nổ ngắn của lực cơ để thúc đẩy bản thân (như trong nhảy hoặc chạy nước rút), hoặc ném một vật thể.

 • Mức độ linh hoạt.

– Khả năng uốn cong, kéo dài, xoắn hoặc tiếp cận với cơ thể, cánh tay và / hoặc chân của bạn.

 • Độ nhạy sáng chói .

— Khả năng nhìn thấy các vật thể khi có ánh sáng chói hoặc ánh sáng rực rỡ.

 • Phối hợp cơ thể tổng thể.

– Khả năng phối hợp chuyển động của cánh tay, chân và thân của bạn với nhau khi toàn bộ cơ thể đang chuyển động.

 • Gross Body Equilibrium .

— Khả năng giữ hoặc lấy lại sự cân bằng cơ thể hoặc đứng thẳng khi ở vị trí không ổn định.

 • Tầm nhìn ban đêm.

– Khả năng nhìn thấy trong điều kiện ánh sáng yếu.

 • Tầm nhìn ngoại vi .

– Khả năng nhìn thấy các vật thể hoặc chuyển động của các vật thể sang một bên khi mắt đang nhìn về phía trước.

 • Thời gian phản ứng .

— Khả năng phản ứng nhanh (bằng tay, ngón tay hoặc bàn chân) với tín hiệu (âm thanh, ánh sáng, hình ảnh) khi nó xuất hiện.

 • Hướng phản hồi .

– Khả năng chọn nhanh giữa hai hoặc nhiều chuyển động để đáp ứng với hai hoặc nhiều tín hiệu khác nhau (đèn, âm thanh, hình ảnh). Nó bao gồm tốc độ mà phản ứng chính xác được bắt đầu bằng bàn tay, bàn chân hoặc bộ phận cơ thể khác.

 • Bản địa hóa âm thanh.

– Khả năng cho biết hướng mà âm thanh bắt nguồn từ đó.

 • Định hướng không gian.

 – Khả năng biết vị trí của bạn liên quan đến môi trường hoặc biết các đối tượng khác liên quan đến bạn ở đâu.

 • Sức chịu đựng .

– Khả năng gắng sức thể chất trong thời gian dài mà không bị cất hoặc thở.

 • Tốc độ ngón tay cổ tay.

– Khả năng thực hiện các chuyển động nhanh, đơn giản, lặp đi lặp lại của ngón tay, bàn tay và cổ tay.

 • Tính linh hoạt năng động .

– Khả năng uốn cong, kéo dài, xoắn hoặc vươn ra nhanh chóng và liên tục bằng cơ thể, cánh tay và hoặc chân của bạn.

 • Tốc độ di chuyển chân tay.

– Khả năng nhanh chóng di chuyển cánh tay và chân.

7. Những hoạt động công việc của giám đốc tài chính. 

 • Nhận thông tin .

— Quan sát, nhận và thu thập thông tin từ tất cả các nguồn có liên quan.

 • Giao tiếp với Giám sát viên, Đồng nghiệp hoặc Cấp dưới .

— Cung cấp thông tin cho người giám sát, đồng nghiệp và cấp dưới qua điện thoại, dưới dạng văn bản, e-mail hoặc trực tiếp.

 • Tổ chức, lập kế hoạch và ưu tiên công việc.

– Phát triển các mục tiêu và kế hoạch cụ thể để ưu tiên, tổ chức và hoàn thành công việc của bạn.

 • Đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề .

– Phân tích thông tin và đánh giá kết quả để chọn giải pháp tốt nhất và giải quyết vấn đề.

 • Lên lịch công việc và hoạt động.

– Lên lịch các sự kiện, chương trình và hoạt động, cũng như công việc của người khác.

 • Thiết lập và duy trì các mối quan hệ giữa các cá nhân.

– Phát triển mối quan hệ làm việc mang tính xây dựng và hợp tác với người khác và duy trì chúng theo thời gian.

 • Tương tác với máy tính.

— Sử dụng máy tính và hệ thống máy tính (bao gồm phần cứng và phần mềm) để lập trình, ghi phần mềm, thiết lập chức năng, nhập dữ liệu hoặc xử lý thông tin.

 • Thực hiện các hoạt động hành chính.

– Thực hiện các nhiệm vụ hành chính hàng ngày như duy trì hồ sơ thông tin và xử lý giấy tờ.

 • Điều phối công việc và hoạt động của người khác.

– Yêu cầu các thành viên của một nhóm làm việc cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

 • Ghi lạ thông tin.

— Nhập, sao chép, ghi âm, lưu trữ hoặc duy trì thông tin ở dạng văn bản hoặc điện tử/từ tính.

 • Hướng dẫn, chỉ đạo và thúc đẩy cấp dưới .

– Cung cấp hướng dẫn và chỉ đạo cho cấp dưới, bao gồm thiết lập các tiêu chuẩn hiệu suất và giám sát hiệu suất.

 • Xác định đối tượng, hành động và sự kiện .

— Xác định thông tin bằng cách phân loại, ước tính, nhận ra sự khác biệt hoặc tương đồng và phát hiện những thay đổi trong hoàn cảnh hoặc sự kiện.

 • Cập nhật và sử dụng kiến thức liên quan.

– Cập nhật kỹ thuật và áp dụng kiến thức mới vào công việc của bạn.

 • Giao tiếp với người bên ngoài tổ chức .

– Giao tiếp với những người bên ngoài tổ chức, đại diện cho tổ chức cho khách hàng, công chúng, chính phủ và các nguồn bên ngoài khác. Thông tin này có thể được trao đổi trực tiếp, bằng văn bản hoặc qua điện thoại hoặc e-mail.

 • Giám sát quy trình, tài liệu hoặc môi trường xung quanh .

– Giám sát và xem xét thông tin từ tài liệu, sự kiện hoặc môi trường, để phát hiện hoặc đánh giá các vấn đề.

 • Giám sát và kiểm soát tài nguyên .

– Giám sát và kiểm soát các nguồn lực và giám sát việc chi tiêu tiền.

 • Xử lý thông tin.

— Biên soạn, mã hóa, phân loại, tính toán, lập tab, kiểm tra hoặc xác minh thông tin hoặc dữ liệu.

 • Phát triển và xây dựng đội ngũ .

– Khuyến khích và xây dựng sự tin tưởng, tôn trọng và hợp tác lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm.

 • Đánh giá Thông tin để xác định việc tuân thủ các tiêu chuẩn.

– Sử dụng thông tin liên quan và phán đoán cá nhân để xác định xem các sự kiện hoặc quy trình có tuân thủ luật pháp, quy định hoặc tiêu chuẩn hay không.

 • Huấn luyện và phát triển người khác.

– Xác định nhu cầu phát triển của người khác và huấn luyện, cố vấn hoặc giúp người khác cải thiện kiến thức hoặc kỹ năng của họ.

 • Giải quyết xung đột và đàm phán với người khác.

– Xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp và giải quyết khiếu nại và xung đột, hoặc đàm phán với người khác.

 • Phân tích Dữ liệu hoặc Thông tin.

— Xác định các nguyên tắc, lý do hoặc sự kiện thông tin cơ bản bằng cách chia thông tin hoặc dữ liệu thành các phần riêng biệt.

 • Tư duy sáng tạo.

– Phát triển, thiết kế hoặc tạo ra các ứng dụng, ý tưởng, mối quan hệ, hệ thống hoặc sản phẩm mới, bao gồm cả những đóng góp nghệ thuật.

 • Đánh giá phẩm chất của mọi thứ, dịch vụ hoặc con người.

– Đánh giá giá trị, tầm quan trọng hoặc chất lượng của mọi thứ hoặc con người.

 • Đào tạo và giảng dạy người khác.

– Xác định nhu cầu giáo dục của người khác, phát triển các chương trình hoặc lớp học giáo dục hoặc đào tạo chính thức, và giảng dạy hoặc hướng dẫn người khác.

 • Diễn giải ý nghĩa của thông tin cho người khác .

— Dịch hoặc giải thích ý nghĩa của thông tin và cách thông tin có thể được sử dụng.

 • Đơn vị tổ chức nhân sự.

– Tuyển dụng, phỏng vấn, lựa chọn, tuyển dụng và quảng bá nhân viên trong một tổ chức.

 • Hỗ trợ và chăm sóc người khác .

– Cung cấp hỗ trợ cá nhân, chăm sóc y tế, hỗ trợ cảm xúc hoặc chăm sóc cá nhân khác cho người khác như đồng nghiệp, khách hàng hoặc bệnh nhân.

 • Cung cấp tư vấn và tư vấn cho người khác là trách nhiệm của giám đốc tài chính .

– Cung cấp hướng dẫn và tư vấn chuyên gia cho ban quản lý hoặc các nhóm khác về các chủ đề kỹ thuật, hệ thống hoặc quy trình liên quan.

 • Kiểm tra Thiết bị, cấu trúc hoặc vật liệu.

— Kiểm tra thiết bị, cấu trúc hoặc vật liệu để xác định nguyên nhân gây ra lỗi hoặc các vấn đề hoặc khiếm khuyết khác.

 • Thực hiện các hoạt động thể chất chung.

– Thực hiện các hoạt động thể chất đòi hỏi phải sử dụng đáng kể cánh tay và chân của bạn và di chuyển toàn bộ cơ thể của bạn, chẳng hạn như leo trèo, nâng, thăng bằng, đi bộ, đứng và xử lý vật liệu.

Sự hoạt động nhóm là không thể thiếu trong một doanh nghiệp
Sự hoạt động nhóm là không thể thiếu trong một doanh nghiệp

8. Các hoạt động chi tiết các công việc của giám đốc tài chính.

 • Chuẩn bị ngân sách hoạt động là công việc quan trọng nhất của giám đốc tài chính.
 • Cho thuê nhân sự.
 • Các dịch vụ hành chính hoặc hỗ trợ trực tiếp.
 • Phát triển các mục tiêu hoặc mục tiêu của tổ chức.
 • Chuẩn bị tiến độ hoạt động hoặc báo cáo trạng thái.
 • Quản lý tồn kho sản phẩm hoặc tài nguyên của tổ chức.
 • Mua vật liệu, thiết bị hoặc các nguồn lực khác.

 • Phân tích dữ liệu để thông báo các quyết định hoạt động hoặc các hoạt động.
 • Đề xuất các thay đổi về quy trình hoặc chính sách của tổ chức.
 • Tiến hành các chương trình đào tạo nhân viên.
 • Truyền đạt thông tin kỹ thuật cho nhà cung cấp, nhà thầu hoặc cơ quan quản lý.
 • Trao đổi với người quản lý để đưa ra các quyết định hoạt động.
 • Xây dựng các chính sách hoặc chương trình của tổ chức.
 • Thiết lập các tiêu chuẩn cho sản phẩm, quy trình hoặc thủ tục.
 • Đánh giá thông tin liên quan đến các vấn đề pháp lý trong hồ sơ công khai hoặc cá nhân.
 • Duy trì kiến ​​thức hiện tại liên quan đến hoạt động công việc.
 • Lưu trữ hồ sơ, tài liệu hoặc các tệp khác.
 • Quản lý các hoạt động nhân sự.
 • Chuẩn bị lịch làm việc của nhân viên.
 • Đọc tài liệu để thu thập thông tin kỹ thuật.
 • Trả lời các vấn đề hoặc khiếu nại của khách hàng.
 • Chọn tài nguyên cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Giám sát nhân viên văn thư hoặc hành chính.

9. Những sở thích cần chú ý của giám đốc tài chính.

 • Sự dám nghĩ dám làm.

 – Những công việc dám nghĩ dám làm thường liên quan đến việc khởi động và thực hiện các dự án. Những công việc này có thể liên quan đến những người lãnh đạo và đưa ra nhiều quyết định. Đôi khi họ yêu cầu chấp nhận rủi ro và thường đối phó với công việc kinh doanh.

 • Thông thường .

– Các nghề thông thường thường liên quan đến việc tuân theo các thủ tục và quy trình đã định. Những công việc này có thể bao gồm làm việc với dữ liệu và chi tiết nhiều hơn là với ý tưởng. Thông thường, có một dòng thẩm quyền rõ ràng để tuân theo.

 • Xã hội .

– Công việc xã hội thường liên quan đến làm việc với, giao tiếp với và giảng dạy mọi người. Những công việc này thường liên quan đến việc giúp đỡ hoặc cung cấp dịch vụ cho người khác.

 • Điều tra.

 – Công việc điều tra thường liên quan đến việc làm việc với các ý tưởng và đòi hỏi nhiều suy nghĩ. Những công việc này có thể liên quan đến việc tìm kiếm sự kiện và tìm ra các vấn đề về mặt tinh thần.

 • Thực tế.

 – Công việc thực tế thường liên quan đến các hoạt động công việc bao gồm các vấn đề và giải pháp thực tế, thực hành. Họ thường xử lý thực vật, động vật và các vật liệu trong thế giới thực như gỗ, công cụ và máy móc. Nhiều công việc yêu cầu phải làm việc bên ngoài, và không liên quan nhiều đến giấy tờ hoặc làm việc chặt chẽ với những người khác.

 • Nghệ thuật .

– Các nghề nghệ thuật thường liên quan đến việc làm việc với các hình thức, thiết kế và hoa văn. Họ thường yêu cầu thể hiện bản thân và công việc có thể được thực hiện mà không cần tuân theo một bộ quy tắc rõ ràng.

10. Kiểu làm việc của giám đốc tài chính.

 • Chính trực .

– Công việc đòi hỏi phải trung thực và có đạo đức.

 • Đáng tin cậy .

– Công việc đòi hỏi phải đáng tin cậy, có trách nhiệm và đáng tin cậy, và hoàn thành các nghĩa vụ.

 • Kiểm soát bản thân.

 – Công việc đòi hỏi phải duy trì sự bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, kiềm chế cơn giận và tránh hành vi hung hăng, ngay cả trong những tình huống rất khó khăn.

 • Khả năng chịu đựng Căng thẳng .

– Công việc đòi hỏi phải chấp nhận những lời chỉ trích và đối phó một cách bình tĩnh và hiệu quả với các tình huống căng thẳng cao.

 • Chú ý đến chi tiết .

– Công việc đòi hỏi phải cẩn thận đến từng chi tiết và kỹ lưỡng trong việc hoàn thành nhiệm vụ công việc.

 • Hợp tác .

– Công việc đòi hỏi phải dễ chịu với những người khác trong công việc và thể hiện thái độ hợp tác, tốt bụng.

 • Những sáng kiến nhạy bén của giám đốc tài chính .

– Công việc đòi hỏi sự sẵn sàng đảm nhận các trách nhiệm và thử thách.

 • Khả năng thích ứng tính linh hoạt.

 – Công việc đòi hỏi sự cởi mở để thay đổi (tích cực hoặc tiêu cực) và có sự đa dạng đáng kể tại nơi làm việc.

 • Tính độc lập.

 – Công việc đòi hỏi phải phát triển cách làm việc của bản thân, hướng dẫn bản thân mà không có hoặc không có sự giám sát, và phụ thuộc vào bản thân để hoàn thành công việc.

 • Tư duy phân tích như thế nào đối với giám đốc tài chính.

– Công việc yêu cầu phân tích thông tin và sử dụng logic để giải quyết các vấn đề và vấn đề liên quan đến công việc.

 • Quan tâm đến người khác.

 – Công việc đòi hỏi phải nhạy cảm với nhu cầu và cảm xúc của người khác, đồng thời thấu hiểu và hữu ích trong công việc.

 • Tính bền bỉ.

 – Công việc đòi hỏi sự bền bỉ khi đối mặt với những trở ngại.

 • Thành tích , nỗ lực.

 – Công việc yêu cầu thiết lập và duy trì các mục tiêu thành tích mang tính thách thức cá nhân và nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.

 • Khả năng lãnh đạo của giám đốc tài chính như nào?

 – Công việc đòi hỏi sự sẵn sàng lãnh đạo, phụ trách và đưa ra các ý kiến ​​và chỉ đạo.

 • Đổi mới.

 – Công việc đòi hỏi sự sáng tạo và tư duy thay thế để phát triển các ý tưởng mới và câu trả lời cho các vấn đề liên quan đến công việc.

 • Định hướng xã hội của giám đốc tài chính.

 – Công việc yêu cầu thích làm việc với những người khác hơn là một mình và được kết nối cá nhân với những người khác trong công việc.

Xem thêm: Tổng quan về giám đốc truyền thông – Happy Company

RELATED ARTICLES

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đại học edX

Đại học edX - Dai hoc doanh nghiep dau tien tai Viet Nam

Most Popular

Bình luận mới nhất

Hotline