Tổ chức muốn trường tồn, ít nhất phải tồn tại và sống sót qua các cuộc khủng hoảng, các giai đoạn khó khăn nhất và có đủ thời gian để xây dựng hệ tư tưởng văn hóa trường tồn, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Trong kinh doanh, chúng ta sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhiều thất bại nặng nề do sự thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm và quan hệ trong thương trường.

Trong quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp, chúng ta sẽ chứng kiến ít nhiều vài cuộc khủng hoảng kinh tế, chúng ta cần chuẩn bị để vượt qua những giai đoạn khó khăn này. Để tồn tại, chúng ta cần phải “Kiên trì không bao giờ bỏ cuộc”, nếu có thể bò, chúng ta phải bò, nếu phải quỳ chúng ta nên quỳ, đừng bao giờ gục gã, kiên quyết không bao giờ đầu hàng, không bao giờ bỏ cuộc, chúng ta sẽ gặt hái được thành công.

Muốn trường tồn, Sứ mệnh mà tổ chức hướng đến phải đảm bảo hài hòa lợi ích của tất cả mọi tổ chức và cá nhân liên quan. Sứ mệnh đó là mãi mãi, không thay đổi, sứ mệnh đó phải là mục đích để tất cả mọi người đều hướng tới trong lúc thành công cũng như trong những thời khắc khó khăn nhất. 

Sứ mệnh của EDX Group đó là tối đa hóa mọi tiềm năng của các cá nhân và các tổ chức trên toàn thế giới. Sứ mệnh này đảm bảo hài hòa lợi ích của tất cả các bên liên quan, từ cổ đông, người lao đông, đối tác cho đến toàn thể cộng đồng.

Tổ chức muốn trường tồn còn phải dựa trên gía trị cốt lõi của nó, đó là giá trị mà người khác, tổ chức khác không có, giá trị đó phải được nuôi dưỡng, phát triển không ngừng theo thời gian. Giá trị đó chính là con người, một tổ chức bao gồm nhiều cá nhân cùng chung một sứ mệnh, cùng chung một mục đích, một hệ tư tưởng, kiên trì cùng nhau bám đuổi mục tiêu, bất chấp mọi thử thách, bất chấp mọi khó khăn thực hiện cùng một lý tưởng cao đẹp.

Cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức đòi hỏi doanh nghiệp phải chuyên môn hóa đến tận cùng nhằm tạo lợi thế cạnh tranh bền vững. Không những, doanh nghiệp phải chuyên môn hóa theo chiều sâu mà phải đảm bảo chuyên môn hóa theo chiều rộng. Chuyên môn hóa theo chiều sâu đối với mỗi cá nhân, mỗi bộ phận và mỗi đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân phải là một chuyên gia, mỗi bộ phận, mỗi đơn vị kinh doanh phải giải quyết một nhiệm vụ chuyên sâu tạo giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

Chuyên môn hóa theo chiều rộng giúp các cá nhân, các bộ phận, các đơn vị kinh doanh gắn kết với nhau theo một chật tự logic trong một chuỗi giá trị tạo giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Mỗi cá nhân, mỗi bộ phận, mỗi đơn vị kinh doanh phải có hiểu biết rộng, liên quan đến các hoạt động khác gắn với nhiệm vụ kinh doanh của mình nhằm tạo liên kết chặt chẽ bền vững trong tổ chức.

Tổ chức muốn tồn tại lâu dài phải đảm bảo công bằng trong việc phân chia lợi ích. Mỗi cá nhân, mỗi bộ phận, mỗi đơn vị kinh doanh cũng phải có chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể minh bạch gắn với lợi ích của họ. Muốn vậy, doanh nghiệp phải hướng đến việc lượng hóa mọi hoạt động bằng các chỉ tiêu kinh tế. Nhờ đó mà doanh nghiệp biết được giá trị gia tăng được tạo ra như thế nào trong mỗi cá nhân, mỗi bộ phận, thuận tiện trong việc phân công nhiệm vụ, phân chia lợi ích kinh tế một cách công bằng.

Trong lịch sử phát triển thế giới, chúng ta chưa từng chứng khiến sự bùng nổ, sự phát triển như vũ bão trong những thập kỷ ngần đây. Chúng ta đang tiến tới cuộc cách mạng năng xuất mới, đó chính là cuộc cách mạng của “Nền kinh tế tri thức”, mọi người trên toàn thế giới đều có cơ hội như nhau về việc tiếp cận nguồn tri thức toàn cầu thông qua Internet.

Thế giới sẽ liên tục thay đổi nhanh chưa từng có, điều đó đòi hỏi các tổ chức và cá nhân phải linh hoạt, thay đổi, thích ứng nhanh với sự biến đổi của nền kinh tế toàn cầu. Để tồn tại và phát triển bền vững trong nền kinh tế tri thức, EDX Group hướng đến xây dựng một tổ chức mà ở đó mỗi cá nhân, mỗi bộ phận, mỗi đơn vị kinh doanh có khả năng tự học hỏi, tự thích nghi, liên tục cải tiến và liên tục hoàn thiện.

Có thể ví một tổ chức trường tồn giống như một cái máy mà một thằng đần vào quản lý khiến nó vẫn hoạt động tốt. Tổ chức vận hành một cách tự động, ít chịu sự ảnh hưởng của một cá nhân kiệt xuất riêng lẻ nào. Tổ chức phải có cơ chế tuyển chọn, đề bạt lãnh đạo một cách tự động, không để lọt vào những cá nhân làm tổn hại đến sự tồn tại và phát triển bền vững.

Nếu một lãnh đạo nào ra đi, tổ chức sẽ có ngay thế hệ lãnh dạo kế tiếp thay thế được tuyển lựa từ chính bên trong tổ chức mà không phải tuyển lựa từ bên ngoài. Tổ chức không bao giờ bị lệ thuộc vào một cá nhân kiệt xuất nào, tổ chức sẵn sàng loại bỏ những cá nhân kiệt xuất có tư tưởng cục bộ làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của nó.
Một doanh nghiệp trường tồn giống như một linh hồn sống, một cơ thể sống, các cá nhân, các bộ phận giống như các hệ cơ quan, các cơ quan trong cơ thể, mỗi bộ phận, mỗi cơ quan thực hiện một nhiệm vụ khác nhau nhưng phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, ăn ý.

Doanh nghiệp tồn tại được một phần nhờ vào sự bảo vệ của hệ thống pháp luật nước sở tại, bởi vậy doanh nghiệp cần tuân thủ theo hệ thống pháp luật của nước sở tại. Pháp luật tại mỗi quốc gia là khác nhau, để tránh sự lệ thuộc vào một quốc gia nào đó, chịu sự rủi ro pháp lý khiến cho doanh nghiệp bị phá sản. Doanh nghiệp trường tồn thực sự phải có quy mô đủ lớn, hoạt động với quy mô tập đoàn đa quốc gia, vươn ra toàn cầu. EDX Group – hướng đến trở thành một Tập đoàn đa quốc gia, có trụ sở, công ty con hoạt động tại nhiều nước trên thế giới, tiếp cận thị trường rộng lớn, ít chịu ảnh hưởng bởi quy mô, rủi ro pháp lý.